Category: VII.A

Novinka – čtenářský klub ve Zlíně

Dětské oddělení Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně zahajuje Dětský čtenářský klub pro děti od 8 do 15 let. První schůzka klubu se uskuteční 19. 3. 2019 ve 14.00 v klubovně ve 3. podlaží. Po...

Divadlo Hradec Králové – 11. 3. 2019

Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému 2. stupeň – malá tělocvična cena 50 Kč,-  7.A : od 11. 00 – 12. 00hod. odpadá jazyk český a část dějepisu / 2....

Pololetní vysvědčení

Výpis z vysvědčení za první pololetí obdrží žáci třídy 7A ve čtvrtek 31.1.2019  5. vyučovací hodinu. Konec výuky je ve 12.35 hod., odpolední vyučování v tento den odpadá. Pololetní prázdniny jsou v pátek 1.2....

sběr papíru v r. 2019

Ve čtvrtek 17. 1. 2019 je první sběr papíru v tomto kalendářním roce. Starý netříděný papír noste v době od 6.00 – 18.00hodin. Stanoviště kontejnérů přímo před 1.ZŠ.

NÁŠ VÁNOČNÍ ČAS JSME SI PARÁDNĚ UŽILI

Spolu jsme měli možnost využít společenských her, zkusili jsme zahrát si na hudební skupinu v praxi, ochutnali spousty připravených dobrot a hlavně jsme se od pořadatelů, kteří nám tento program připravili, dozvěděli, jak nejlépe...

21.12. – organizace

21.12. – 8.00 – 10.00 výuka dle rozvrhu 10.10 hod. – 12.00 hod. – T-Klub vánoční program konec výuky: 12.00 – rozchod u divadla do 13.15. hod. výdej obědů vyklizení skříněk / TV úbory...

Kyberšikana – přednáška p.Chmelové

KYBERKRIMINALITA ZS E. Zátopka Maminka jednoho našeho žáka – kapitánka Jana Chmelová nás přišla seznámit s nebezpečím kyberšikany a varovat nás před případnými riziky. V dnešní době, kdy počítač a připojení k internetu má...