Category: VII.B

Netradiční výtvarná výchova

Trochu jsme se „předvánočně naladili“… výrobou vlastní pizzy a čokoládových perníčků. Seznámili jsme se díky odbornému vedení p. Holíkové se základy správného stolování. Pracovali jsme ve skupinkách a na závěr jsme si originální dobroty...

Tradiční Zátopkova štafeta

Tradiční Zátopkova štafeta

Tradiční Zátopkova štafeta Dne 29.9 se uskutečnila v naší škole tradiční Zátopkova štafeta. Závodil celý náš 2. stupeň. Děti byly rozděleny do čtyřčlenných až pětičlenných družstev. Každý v družstvu běžel 400 m, aby se dosáhlo celkem...