Category: Výchovný poradce

Výchovná poradkyně Ing. Alice Ernestová, kabinet 511, 5. patro.
Žáci mohou výchovnou poradkyni kontaktovat kdykoliv během dne.
Rodiče si mohou domluvit individuální schůzku telefonicky nebo e-mailem:
Telefon: 577 006 447, e-mail: ernestova@zsezzlin.cz

Jednotná přijímací zkouška

Přijímací řízení ve školním roce 2019/ 2020 k dennímu studiu na středních školách pro školní rok 2020/2021 Do prvního kola přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Týká se to i žáků 5. a 7. tříd, kteří se...

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Školní poradenské pracoviště Dle novely vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (provedena vyhláškou č. 197/2016 Sb.) je zaveden pojem Školní poradenské pracoviště. Cílem je poskytování poradenské...