Výchovné poradenství a volba povolání

 

Užitečné stránky:

www.infoabsolvent.cz

www.gwo.cz

www.kudykam.cz

www.zkola.cz

webové stránky středních škol

 

 

Volba povolání

Kontakt na výchovnou poradkyni:

 telefon: 577 006 443 nebo 604 528 191

Sledujte informace na www.zkola.cz, najdete zde termíny Dnů otevřených dveří, termíny a podmínky pro vyplňování přihlášek. Vše bylo žákům  oznámeno v hodinách Člověk a svět práce .Mají uvedeno v sešitě.

 

Upozorňujeme, že od školního roku 2016/2017 proběhnou přijímací zkoušky do všech maturitních oborů vč. Gymnázia se sportovní přípravou formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jehož realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).  Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.
SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WEBU: www.zkola.cz

Kriteria pro přijímací řízení budou na webových stánkách středních škol od 31. ledna 2017.

Termíny PZ pro osmiletá gymnázia: 18. a 20. 4. 2017.

Žáci dostali v lednu od výchovné poradkyně podklady pro přihlášky, které musí odevzdat do 6.2.2017. Škola vyplní a vytiskne originání přihlášky, kam rodiče doplní kontakty a případně potvrzení lékaře, pokud škola vyžaduje. TAKTO VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY ODVZDAJÍ ZÁK.ZÁSTUPCI STŘEDNÍ ŠKOLE DO 1.3.2017 ( osobně nebo doporučeným dopisem)

Informace o Zápisovém lístku - www.zkola.cz + sešity ČSP

Zápisové lístky vyplňte až po přijímacích zkouškách, kdy budete rozhodnuti na  kterou  střední školu nastoupíte a tuto školu napíšete do oddílu č. 1.Oddíl č. 2 slouží až na odvolání.

 

zpět na seznam >>

Specifikace vývojových poruch učení

 Pokud jste byli na vyšetření od 1.9.2016 - poradna nebo SPC nám automaticky zašle "Doporučení z vyšetření", které musíte potvrdit svým  informovaným souhlasem. Teprve potom může škola zpracovat podpůrná opatření.


zpět na seznam >>

ZŠ Emila Zátopka, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín, telefon do kanceláře: 577 006 430, 739 562 391 | Nahoru | Zpět | Hlavní stránka | Mapa webu | Intranet