Naši absolventi

Naše škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA EMILA ZÁTOPKA ZLÍN

ZŠ Emila Zátopka Zlín je jedinou školou ve Zlínském kraji, která nabízí rozšířenou výuku tělesné výchovy ve třídách se zaměřením na plavání, lední hokej a atletiku (od 4. ročníku). Souběžně se sportovními třídami existuje vždy jedna třída bez sportovního zaměření. Děti 1., 2. a 3. ročníku se učí jen ve třídách se zaměřením na všestranné pohybové aktivity(zde jsou děti hravou formou seznamovány s různými sporty), od 4. ročníku mohou přestoupit do specializované třídy plavání,hokeje a atletiky nebo pokračovat ve studiu ve třídě nesportovní.

Součástí školy jsou tři oddělení školní družiny pro žáky 1. stupně.

Pro výuku tělesné výchovy mají žáci k dispozici dvě tělocvičny a sálek se zrcadly. Specifická příprava probíhá potom na bazénu v Městských lázních, na Stadionu mládeže a na Zimním stadionu Luďka Čajky. Každoročně jsou zajištěny pro žáky plavecké kurzy (ve 2. a 3. ročníku) a lyžařský výcvik (v 7. ročníku). V rámci svých sportů žáci absolvují sportovní soustředění. Žáci sportovních tříd pod vedením svých trenérů a učitelů tělesné výchovy dosahují trvale výborných výsledků a řadí se mezi nejúspěšnější v České republice.

Výuka cizích jazyků (anglický) začíná od 3. ročníku. Mladším žákům (od 1. ročníku) nabízíme možnost pracovat v kroužku jazyka anglického. V rámci ŠVP nabízíme od 7. ročníku výuku jazyka německého nebo ruského.
V nabídce zájmových útvarů se objeví ještě kroužky sportovní ( např. vybíjená, florbal atd.) a nápravy specifických vývojových poruch .


Znalosti práce na PC si žáci osvojují v 6. – 9. ročníku pravidelně v hodinách pracovních činností, žáci 1. – 5. ročníku navštěvují počítačovou učebnu průběžně ve všech předmětech.

Aktivity školy: Budoucí prvňáčci se seznamují s prostředím školy na adaptačních kurzech pro předškoláky. Každoročně se žáci 1. stupně setkávají na školní pěvecké soutěži Zlatý slavíček a recitační soutěži, které pro ně škola organizuje. Žáci se zapojují do sběru papíru, elektrooodpadu a kaštanů, zajímavý je pro žáky i projekt Ovoce do škol, či keramický den. Pro žáky 4. ročníků je zajištěna výuka dopravní výchovy na speciálním hřišti v Malenovicích. Jsme také tradičním organizátorem řady sportovních soutěží pro žáky v rámci okresu i kraje (plavání, atletika – POHÁR ROZHLASU, BĚH OLYMPIJSKÉHO DNE, OLYMPIÁDA DĚTÍ, OVOV), ale i naukových např. organizujeme krajské kolo olympiády z jazyka českého. Několikrát ročně organizujeme Zátopkovy středy, což jsou besedy a přátelská setkání s významnými osobnostmi( např. s Abhejali Bernardovou, hráči PSG Zlín, Šárkou Kašpárkovou, Vabrouškem a dalšími). Jsme zapojeni do projektu adopce na dálku. Každoročně pořádáme na konci školního roku slavnostní akademii spojenou s rozloučením s deváťáky a vyhlašováním nejlepších sportovců školy.

Dlouholetá úspěšná práce školy se sportovně talentovanou mládeží byla oceněna ministrem školství ČR v roce 1993 v Praze – Karolinu a 1.9.2001 byl škole propůjčen čestný název Základní škola Emila Zátopka Zlín.

Tělesnou výchovou a sportem učíme žáky aktivně využívat svůj volný čas!

 

ZŠ Emila Zátopka, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín, telefon do kanceláře: 577 006 430, 739 562 391 | Nahoru | Zpět | Hlavní stránka | Mapa webu | Intranet