Sběr papíru

Zahájili jsme letošní sběr starého papíru ve školním roce 2016/2017

Stanoviště kontejnerů: u 9.ZŠ

Starý netříděný papír vozte v době od 7:00 do 8:00 hod. a pak odpoledne od 13:00 do 16:00 hod. Děkujeme. 

Větší množství papíru můžete vozit přímo do papíren (Otrokovice areál Tomy firma Carboard) v době od 6:30 do 13:30 hodin kterýkoli den. Pro zjištění, zdali není v papírnách odstávka, kontaktujte  paní Kopečkovou na tel.č. 577 662 369.

Termíny:

20.9.2016

1.11.2016

11.4.2017

30.5.2017

 

Termíny pro školní rok 2015/2016: (pozor v době od 7:00 do 9:00 hod. a pak odpoledne od 13:00 do16:00 hodin)

22.9.2015

třídy

jednotlivci

 20.10.2015 

třídy

jednotlivci

24.11.2015 

třídy

jednotlivci

22.3.2016 

třídy

jednotlivci

26.4.2016 

třídy - viz. celkové hodnocení v květnu

jednotlivci

24.5.2016 - výsledky za celý školní rok 2015/2016

třídy

jednotlivci

 

21.6.2016  - zrušen

Pravidla

  • sběr se ukládá do kontejnerů, které jsou určeny pro netříděný papír (noviny, časopisy, černobílé i barevné apod.)
  • zajišťuje školník J.Čáň - celý den, dohled a správnost zápisů vykonává pověřená vychovatelka
  • pomáhají hoši vybraných tříd 
  • papír musí být řádně svázaný, nebereme papír v igelitových taškách
  • žádáme o menší provoz v době od 7:30 do 8:00 hod. z důvodu toho, že rodiče vozí děti do školy a nelze vytvářet kolony aut, jsme povini zabezpečit plynulý provoz silnicí před školou
  • pokud povezete větší množství papíru (nad 300 kg), žádáme o dovoz přímo do papíren (Otrokovice areál Tomy, firma Carboard)
  • sběr mohou přivézt pro školu i občané Zlína bez ohledu na to, zdali mají děti na naší škole  

Děkuji za podporu rodičům v tomto environmentálním projektu, kteří svým osobním přístupem a pomocí podporují v dětech rozumné ekologické cítění. Možná je dobré si uvědomit, že množstvím, které jsme vloni díky vám odevzdali k recyklaci, jsme zachránili vzrostlé stromy a třeba ani nevíte, že papír se dá recyklovat až sedmkrát.

Není třeba opakovat, že jsme z výchovného hlediska rádi za každého, kdo se zapojí, byť třeba jen jedním kilogramem.

TŘIĎTE A VOZTE STARÝ PAPÍR !                                                                                       dr. Mirka Horníková, zástupkyně ředitele

 

ZŠ Emila Zátopka, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín, telefon do kanceláře: 577 006 430, 739 562 391 | Nahoru | Zpět | Hlavní stránka | Mapa webu | Intranet