Kalendář akcí

červen

Přebor školy v atletickém čtyřboji

Hurá na prázdniny - sportovní odpoledne - ŠD

26. 6. 2017

Výměna učebnic - 1.-9. roč.

30. 6. 2017

Konec školního roku - vysvědčení


 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

pro školní rok 2017/2018

 

Naše motto: VZDĚLÁNÍ A SEBEVĚDOMÍ
SPOLEČNĚ SE ZDRAVÝM POHYBEM.
 

Termín konání:          7. 4. 2017 od 13:00 do 18:00 hodin

 Náhradní termín:                 dle domluvy

 

Důležité informace:

  • registrace probíhá elektronicky - zde
  • k zápisu se dostaví děti, které do 31.8.2017 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky
  • rodiče, kteří budou žádat pro své dítě odklad, přijdou k zápisu již se všemi potřebnými dokumenty (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa)
 
S sebou vezměte

Občanský průkaz zákonného zástupce nebo jiný doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Jak dlouho bude zápis probíhat ?

Motivační část zápisu včetně orientačního posouzení školní připravenosti dítěte bude trvat do 30 minut, zajistíme i možnost nepovinné části  všestranných pohybových aktivit v tělocvičně. 

Bezpečnost dětí

Budova školy je zabezpečena napojením na pult centralizované ochrany Městské policie Zlín, kontrola příchodu a odchodu žáků je zajištěna pomocí čipového systému. 

 

Informace také zde

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Dokumenty ke stažení:

OZV o školských obvodech základních a mateřských škol

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017

 

ZŠ Emila Zátopka, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín, telefon do kanceláře: 577 006 430, 739 562 391 | Nahoru | Zpět | Hlavní stránka | Mapa webu | Intranet