Sběr papíru

Termíny sběru papíru pro letošní školní rok:

čtvrtek 17.1.2019
čtvrtek 4.4.2019
čtvrtek 16.5.2019

Stanoviště kontejnerů: u 1.ZŠ

Starý netříděný papír vozte v době od 6:00 do 18:00 hod. Děkujeme. 

V době od 7:00 do 16:00 hod. se papír váží.

Větší množství papíru můžete vozit přímo do papíren (Otrokovice areál Tomy firma Carboard) v době od 6:30 do 13:30 hodin kterýkoli den. Pro zjištění, zdali není v papírnách odstávka, kontaktujte  paní Kopečkovou na tel.č. 577 662 369.


Pravidla

  • sběr se ukládá do kontejnerů, které jsou určeny pro netříděný papír (noviny, časopisy, černobílé i barevné apod.)
  • pomáhají hoši vybraných tříd
  • papír musí být řádně svázaný, nebereme papír v igelitových taškách
  • pokud povezete větší množství papíru (nad 300 kg), žádáme o dovoz přímo do papíren (Otrokovice areál Tomy, firma Carboard)
  • sběr mohou přivézt pro školu i občané Zlína bez ohledu na to, zdali mají děti na naší škole

Děkuji za podporu rodičům v tomto environmentálním projektu, kteří svým osobním přístupem a pomocí podporují v dětech rozumné ekologické cítění. Možná je dobré si uvědomit, že množstvím, které jsme vloni díky vám odevzdali k recyklaci, jsme zachránili vzrostlé stromy a třeba ani nevíte, že papír se dá recyklovat až sedmkrát.

Není třeba opakovat, že jsme z výchovného hlediska rádi za každého, kdo se zapojí, byť třeba jen jedním kilogramem.

TŘIĎTE A VOZTE STARÝ PAPÍR !                                                                                       dr. Mirka Horníková, zástupkyně ředitele


 2016/2017

 

Termíny: 20.9.2016,1.11.2016, 11.4.2017, 30.5.2017

Děkuji všem chlapcům a děvčatům, kteří přinesli alespoň kilogram vlastnoručně nasbíraného starého papíru, dále všem rodičům za spolupráci při dovozech většího množství papíru, pomocníkům při vážení a zapisování. Sbírejte a třiďte starý papír !!! dr. Mirka Horníková


2015/2016

Termíny: 22.9.2015, 20.10.2015, 24.11.2015, 22.3.2016, 26.4.2016, 24.5.2016, 21.6.2016  – zrušen

 

 

Výsledky za celý školní rok 2015/2016