Sběr papíru

Organizace sběru ve školním roce 2019/20

Termíny:
   úterý 28. 1. 2020
   úterý 24. 3. 2020
   květen 2020 (termín bude upřesněn)

V letošním školním roce zajišťuje sběr papíru firma ROJAK, Ostrata 161, pan Krejčík – telefon 608 180 664
Větší množství papíru můžete vozit přímo do areálu firmy Rojak.

Kontejner bude přistaven před školou od 6:30 do ranních hodin následujícího dne.
Vážení bude probíhat od 7:00 do 16:00 hodin.
Kontejner je uzavřen, otevírá se zezadu.

 

 

 


 2018/2019

 

Výsledky sběru papíru ve školním roce 2018 / 2019

V tomto školním roce nasbírala nejvíce papíru třída 5.B … 1375 kg

 

Jednotlivci 1. stupeň

Lukáš Mlýnek (5.B) 552 kg
Adriana Polanská (5.B) 438 kg
Jiří Venený (4.C) 339 kg

 

Jednotlivci 1. stupeň

Eliška Kundrátová (7.A) 400 kg
Michaela Paprskářová (6.B) 328,5 kg
Adéla Beránková (6.A) 200 kg

 

Všem sběračům děkujeme

 


 

Sběr bude opět probíhat v příštím školním roce.
Děkujeme za pochopení

Stanoviště kontejnerů: u 1.ZŠ

Starý netříděný papír vozte v době od 6:00 do 18:00 hod.

V době od 7:00 do 16:00 hod. se papír váží.

Větší množství papíru můžete vozit přímo do papíren (Otrokovice areál Tomy firma Carboard) v době od 6:30 do 13:30 hodin kterýkoli den. Pro zjištění, zdali není v papírnách odstávka, kontaktujte  paní Kopečkovou na tel.č. 577 662 369.


Pravidla

  • sběr se ukládá do kontejnerů, které jsou určeny pro netříděný papír (noviny, časopisy, černobílé i barevné apod.)
  • pomáhají hoši vybraných tříd
  • papír musí být řádně svázaný, nebereme papír v igelitových taškách
  • pokud povezete větší množství papíru (nad 300 kg), žádáme o dovoz přímo do papíren (Otrokovice areál Tomy, firma Carboard)
  • sběr mohou přivézt pro školu i občané Zlína bez ohledu na to, zdali mají děti na naší škole

Děkuji za podporu rodičům v tomto environmentálním projektu, kteří svým osobním přístupem a pomocí podporují v dětech rozumné ekologické cítění. Možná je dobré si uvědomit, že množstvím, které jsme vloni díky vám odevzdali k recyklaci, jsme zachránili vzrostlé stromy a třeba ani nevíte, že papír se dá recyklovat až sedmkrát.

Není třeba opakovat, že jsme z výchovného hlediska rádi za každého, kdo se zapojí, byť třeba jen jedním kilogramem.

TŘIĎTE A VOZTE STARÝ PAPÍR !                                                                                       dr. Mirka Horníková, zástupkyně ředitele


 2016/2017

 

Termíny: 20.9.2016,1.11.2016, 11.4.2017, 30.5.2017

Děkuji všem chlapcům a děvčatům, kteří přinesli alespoň kilogram vlastnoručně nasbíraného starého papíru, dále všem rodičům za spolupráci při dovozech většího množství papíru, pomocníkům při vážení a zapisování. Sbírejte a třiďte starý papír !!! dr. Mirka Horníková


2015/2016

Termíny: 22.9.2015, 20.10.2015, 24.11.2015, 22.3.2016, 26.4.2016, 24.5.2016, 21.6.2016  – zrušen

 

 

Výsledky za celý školní rok 2015/2016