Dokumenty

Dokumenty školy

 • Učební plán
 • Dotazník pro rodiče
 • Informační leták
 • Informační systém školy, informační leták pro rodiče 2018/19
 • Školní řád
 • Řád školní družiny
 • Řád školní jídelny
 • Rozpočet
 • Školní preventivní program
 • Výroční zprávy
 • Inspekční zprávy
 • Formuláře
 • IVP, přeřazení, uvolnění
 • Metodický pokyn k řešení úrazů
 • Veřejné zakázky
 • Směrnice o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)

Vnitřní řád školní družiny

Řád školní jídelny

Řád školní jídelny naleznete na webových stránkách www.sjhradska.cz

 

Koncepce školy

Metodický pokyn k řešení úrazů

Veřejné zakázky

Rekonstukce hygienického zázemí

Směrnice o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)