Dokumenty

Dokumenty školy

 • Učební plán
 • Informační systém školy
 • Školní řád
 • Řád školní družiny
 • Řád školní jídelny
 • Rozpočet
 • Školní preventivní program
 • Výroční zprávy
 • Inspekční zprávy
 • Formuláře
 • IVP, přeřazení, uvolnění
 • Metodický pokyn k řešení úrazů

Informační systém školy

 

Školní řád

 

Řád školní družiny

 

Řád školní jídelny

Řád školní jídelny naleznete na webových stránkách www.sjhradska.cz

Metodická pokyn k řešení úrazů