Výchovné poradenství a volba povolání

Volba povolání

Kontakt na výchovnou poradkyni:Od 1.9.2017 má škola novou výchovnou poradkyni

Mgr. Kateřinu Valovou.

 

Specifikace vývojových poruch učení

Pokud jste byli na vyšetření od 1.9.2016 – poradna nebo SPC nám automaticky zašle „Doporučení z vyšetření“, které musíte potvrdit svým  informovaným souhlasem. Teprve potom může škola zpracovat podpůrná opatření.

 

Užitečné stránky:

www.infoabsolvent.cz

www.gwo.cz

www.kudykam.cz

www.zkola.cz

+ individuální webové stránky středních škol