Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍD


pro školní rok 2017/2018

Naše motto: VZDĚLÁNÍ A SEBEVĚDOMÍ SPOLEČNĚ SE ZDRAVÝM POHYBEM.

 

Termín konání:          7. 4. 2017 od 13:00 do 18:00 hodin

Náhradní termín:                 dle domluvy

Důležité informace:

  • registrace probíhá elektronicky - zde
  • k zápisu se dostaví děti, které do 31.8.2017 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky
  • rodiče, kteří budou žádat pro své dítě odklad, přijdou k zápisu již se všemi potřebnými dokumenty (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa)

S sebou vezměte

Občanský průkaz zákonného zástupce nebo jiný doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Jak dlouho bude zápis probíhat ?

Motivační část zápisu včetně orientačního posouzení školní připravenosti dítěte bude trvat do 30 minut, zajistíme i možnost nepovinné části  všestranných pohybových aktivit v tělocvičně.

Bezpečnost dětí

Budova školy je zabezpečena napojením na pult centralizované ochrany Městské policie Zlín, kontrola příchodu a odchodu žáků je zajištěna pomocí čipového systému.

Informace také zde

Dokumenty ke stažení:

                                                                          Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017