ŠKOLA

Vítáme vás na stránkách

Základní školy Emila Zátopka Zlín

Zlínská ZŠ Emila Zátopka je úplnou základní školou s 1. – 9. ročníkem s tradiční výukou i rozšířenou výukou sportu zaměřenou na plavání, hokej a atletiku. Od prvního ročníku nabízíme žákům i všestranné pohybové aktivity. Žáci v rámci těchto sportovních aktivit využívají dvě školní tělocvičny, tréninky probíhají za asistence trenérů v bazénu Lázní Zlín, na Zimním stadionu Luďka Čajky a na atletickém Stadionu mládeže ve Zlíně.

Adresa

Základní škola Emila Zátopka Zlín
Univerzitní 2701
760 01 Zlín

Telefon (kancelář)

778 714 206

Školní družina

731 051 163

ID datové schránky

e47mk5v

Číslo účtu

142 267 8369/0800
Kancelář Telefon E-mail
Ředitel školy Mgr. Vít Bielka 208 730 150 586 bielka@zsezzlin.cz
Zástupce ředitele pro II.stupeň Mgr. Irena Bublíková 204 778 714 104 bublikova@zsezzlin.cz
Zástupce ředitele pro I.stupeň PaedDr. Miroslava Horníková 204 736 620 207 hornikova@zsezzlin.cz
Výchovný poradce Mgr. Kateřina Korcová 508 778 774 508 korcova@zsezzlin.cz
Kariérový poradce Ing. Alice Ernestová 511 778 774 511 ernestova@zsezzlin.cz
Metodik prevence Mgr. Martin Bartoš 406 778 967 406 bartos@zsezzlin.cz
Kancelář Bc. Daniela Michlíková
Marcela Kučerová
206 778 714 206 michlikova@zsezzlin.cz
kucerova@zsezzlin.cz