Týden zdraví na naší škole

V týdnu od 9. 10. do 13. 10. probíhal na naší škole ve všech ročnících na 1. stupni týden zdraví.

Téma zdraví se prolínalo téměř všemi vyučovacími předměty. Cílem projektu byla výchova ke zdravému životnímu stylu a aktivní zapojení žáků do výuky.

Žáci zábavnou a mnohdy netradiční formou získali nové poznatky o zdraví, zdravé stravě, ale například i o zdravém sezení či správném nošení aktovky. Zažili také degustaci a ochutnávku vlastnoručně vyrobených dobrot.

Přírodověda – povídání o vitamínech, bylinkách a jejich významu a účinku pro lidský organismus.

Matematika – netradiční výuka matematiky např. řešení slovních úloh během návštěvy prodejny zdravé výživy a ovocného trhu.

Jazyk anglický – rozšíření slovní zásoby na téma ovoce, zelenina, zdravé jídlo a potraviny, zábavné výukové video.

Pracovní činnosti – výroba zvířátek a jiných postaviček z ovoce a zeleniny, zhotovení plakátu ovoce, zelenina a zdravého jídelníčku.

Výtvarná výchova – kreslení dýní a jiných druhů ovoce, pyramida zdraví.

Sportovně-hudební aktivity.

Více ve fotogalerii.

You may also like...