Návštěva na Městské policii

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 jsme s dětmi navštívili Městskou policii na Santražinách. Věnovala se nám paní Mgr. Kamila Nováková, která dětem promítla film s dopravní tématikou. Po projekci následovala přednáška s besedou na téma bezpečného pohybu ve městě a kontaktu s cizími lidmi. Děti se s nadšením zapojily a použily i vlastní zážitky do besedy. Při odchodu dostaly pexeso a reflexní prvky. Děkujeme za pěkný přístup a nové důležité informace pro děti, kterým se návštěva velmi líbila.
Andrea Zacharová

You may also like...