Olympiáda v jazyce anglickém

Ve středu 9.1. 2019 proběhlo školní kolo olympiády v jazyce anglickém.
Zúčastnili se ho žáci 8. a 9. tříd, celkem 19 dětí. Testovány byly tyto jazykové dovednosti: poslech neznámého textu s porozuměním, porozumění čteného textu a znalost gramatických struktur a slovní zásoby.
Žáci předvedli velmi dobré a hlavně vyrovnané výkony. První místo obsadili hned 3 žáci s absolutní rovností bodů. Všichni, jenž se umístili do 5. místa, si odnesli vedle diplomů i velmi příjemné ceny.
Chtěla bych všem poděkovat za účast, vyjádřit radost z předvedených výkonů a popřát našim vítězům hodně štěstí v okresním kole a všem ostatním hodně zdaru při dalších lekcích s angličtinou.

Martina  Běhulová

 

Umístění:

1. Amélie Chripková,  8.B   97 bodů

1. Lucie Sobotíková,  9.A  97 bodů

1. Jiří Střítežský,  9.B  97 bodů

2. Jakub Valda,  9.B    94 bodů

3. Josef Gába,  8.B    93,5 bodů

——————————–

4. Matěj Horčička,  8.B   88,5  bodu

5. Jiří Slováček,  9.A   86 bodů

 

You may also like...