Monthly Archive: Září 2019

Projektový den mimo školu

Naše škola v rámci Projektového dne mimo školu uspořádala s žáky 9. ročníku v pátek 20. 9. 2019 návštěvu do jesenického podhůří. Exkurzi jsme začali v Mladečských jeskyních, které patří mezi archeologické lokality světového významu, jsou patrně...

Patronát 8.A nad 4.A

 Už delší dobu plánujeme spolupráci starších žáků naší školy s třídou na prvním stupni. Holky a kluci z 8. A třídy sice ještě nejsou těmi nejstaršími ve škole, rozhodli se však, od školního roku...

Ředitelské volno

Vyhlášení volných dní ředitelkou školy Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění volné dny v termínu: pondělí 7. 10. – úterý 8.10.2019. Volné dny...

90. výročí založení naší školy

Vážení přátelé a příznivci sportu, v letošním školním roce si připomeneme 90. výročí založení naší školy. Během svého dlouhodobého vývoje škola prošla řadou změn. Od 60. let byly zřizovány třídy se zaměřením na sportovně nadané...

4.týden (23. – 27.9.)

V 5.B začínáme projekt Jan Amos Komenský – noste si materiály ! Žáci 4.B nezapomenou na přírodniny do hodiny výtvarné výchovy.          5.B JČ, VL          4.A VL, VV

Třídnické hodiny 8.A

třídnické hodiny – vždy 1. a 3. pondělí v měsíci před odpolední výukou tj. 13.20 – 13.35 hod. dětem se připomene v pondělní hodině výtvarné výchovy.