Adaptační pobyty

Tradiční adaptační pobyty pro žáky 4. tříd se letos opět odehrávala v chatě Pod Tesákem. Nové třídní kolektivy si při aktivitách užily hodně legrace, ale cílem bylo seznámit se mezi sebou a položit základy...