Daily Archive: Listopad 22, 2019

čtvrtletní třídní schůzky

V pondělí 25.11. se konají třídní schůzky a pohovory s rodiči. Začátek v 16.00 hod. v učebně 404. Třídní důvěrníci se sejdou v uč. 202 v 15.00 hod. Program: akce třídy a školy, klasifikace...

Třídní schůzky 25.11. 2019

V pondělí 25.11. se konají čtvrtletní třídní schůzky a pohovory s rodiči. Začátek v 16.00 hod. v učebně 409. Program: akce třídy a školy, klasifikace za 1. čtvrtletí. Tř. uč. M. Běhulová

13.týden (25. – 29.11.)

Připravte se na písemné opakování z vlastivědy – žáci 4.A i 5.B. V neděli 1.12. nezapomeňte zapálit první svíčku na adventním věnci – je 1.adventní neděle. Krásný advent Vám všem doma přeje paní Horníková. ...