čtvrtletní třídní schůzky

V pondělí 25.11. se konají třídní schůzky a pohovory s rodiči. Začátek

v 16.00 hod. v učebně 404. Třídní důvěrníci se sejdou v uč. 202 v 15.00 hod.

Program: akce třídy a školy, klasifikace a chování za 1. čtvrtletí.

Mgr. Vybíralová

You may also like...