Projekt – život před rokem 1989

K 30. letému výročí sametové revoluce z roku 1989 připravili žáci devátých ročníků projekty k dějinám každodennosti, jež byly zaměřeny na životní styl před rokem 1989. Po prvotním rozdělení žáků do dvojic byla vylosována témata, která se každodenního života týkala (např. móda, nakupování, armáda, pionýři a jiskry, atd.). Primárním zdrojem informací k jednotlivým tématům byla individuální svědectví rodičů a prarodičů, kteří danou dobu zažili. Pro doplnění informační základny pak žáci využili internetových stránek a odborné literatury. Výsledným produktem byl plakát, který obsahoval nejen základní informace, ale i zajímavosti ze života pamětníků. Na závěr byla ve třídě uspořádána výstava, na které žáci své plakáty prezentovali. Kromě výtvorů žáci přinesli i celou řadu historických artefaktů a kuriozit, které podpořily názornost a smysluplnost jejich výkladu. Výsledky jejich práce lze zhlédnout v zeleném (čtvrtém) patře na konci chodby.

You may also like...