Školní rok 2019/2020

Letošní školní rok jsme přivítali 18. září soutěžemi na sportovním odpoledni. Vše se odehrávalo na školním hřišti. Děti závodily v běhu, v dovednostech s míčem, ve slalomu mezi kuželkami. Závody dopadly dobře, všichni se vyřádili a i když díky rychlosti zvítězilo družstvo 2. oddělení, vítězi se stali všichni, kteří se zúčastnili.

23. září jsme se vypravili na velkou vycházku do okolí školy. Starší děti ze 2. a 3. oddělení se staraly o spolužáky z 1. třídy, a tak se začala vytvářet nová kamarádství. Na vycházce jsme si upevňovali dodržování pravidel silničního provozu, konkrétně chůze po komunikacích a také pravidla chování v lese. Vycházka se líbila, děti si odnesly pěkné zážitky.

V týdnu od 9. do 11. října jsme se zúčastnili projektu Týden zdraví. V jednotlivých odděleních jsme si povídali o zdravé výživě, o významu otužování, kreslili jsme a vyráběli na téma ovoce a zelenina, vymýšleli recepty na pomazánky. Příští ro se projektu opět zúčastníme.

V sobotu 19. října nás čekal velký celodenní výlet. Nejdříve jsme autobusem vyrazili do Luhačovic, kde jsme ochutnali léčivou vodu z pramenů, prohlédli si lázeňské domy. Neodmyslitelnou součástí byl nákup drobností a hlavně lázeňských oplatků. Z Luhačovic nás cesta zavedla na kozí farmu ve Vizovicích. Přímo ve výběhu, ve kterém se páslo 100 koziček, jsme si vyslechli zajímavé povídání pana majitele o chovu koz, o radostech i strastech této práce. Poté jsme byli pozváni na ochutnávku nejen kozího mléka, ale i výrobků z něj, jako je kefír, jogurt nebo několik druhů sýra. Po nezbytném nákupu výrobků nás čekala poslední část výletu, a to návštěva vizovického zámku. Paní průvodkyně poutavě vyprávěla o životě na zámku a svůj výklad prokládala kontrolními otázkami, na které děti vždy správně odpověděly. Pozdě odpoledne jsme se unavení, ale spokojení vrátili zpět do Zlína. Díky paní vychovatelce V. Bachanové, která celý den perfektně nejen naplánovala, ale i zorganizovala, zajistila autobus, prohlídku farmy i zámku, dopadl celý výlet „na jedničku s hvězdičkou“!

Ve středu 23. října se žáci ze 3. oddělení pod vedením p. vychovatelky L. Slovákové vypravili na Obchodní dům, kde probíhala výstava pod názvem IQ Play. Děti si prohlédly různé hry a hlavolamy, které si také vyzkoušely.

Ve středu 4. listopadu nás ve školní družině navštívil kouzelník. Děti se s velkým nadšením zapojily do představení, kouzelníkovi při kouzlení pomáhaly a nakonec „vyčarovaly“ živého králíčka.

13. listopadu děti ze 2. oddělení navštívily s paní vychovatelkou J. Starou legovýstavu Svět kostiček. Nejprve shlédly výstavu hotových výrobků – auta, stroje, jeřáby, zvířata se stručným výkladem paní průvodkyně a pak už se vrhly na tvorbu vlastního výrobku, ke kterému měly k dispozici opravdu velké množství materiálu. Ve velmi příjemné tvořivé atmosféře uběhl čas jako voda  a dětem   se nechtělo z výstavy odejít.

You may also like...