Jednotná přijímací zkouška

Přijímací řízení ve školním roce 2019/ 2020 k dennímu studiu na středních školách pro školní rok 2020/2021 Do prvního kola přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Týká se to i žáků 5. a 7. tříd, kteří se...