Recitační soutěž

V posledním únorovém týdnu proběhlo na prvním stupni naší ZŠ školní kolo recitační soutěže. Žáci se svědomitě připravili, básničky byly zajímavé a některé i vtipné. Vyhodnocení:  V kategorii žáků 1. – 3. ročníku se na 1....