Státní svátek

Státní svátek – SVATÝ VÁCLAV
28. září si připomínáme státní svátek svatého Václava,
českého kníže a světce
, který je hlavním patronem českého národa a symbolem české státnosti.

Víte, že …
Podle pověsti byl vychováván svou babičkou Ludmilou. Jako kníže dokázal zachovat suverenitu českého státu
a založil rotundu svatého Víta v Praze, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve Staré Boleslavi,
v sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu.
Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou v legendách mu připisovanou zbožnost /vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání,
péči o chudé, nemocné, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic, ničení pohanských svatyní a posmrtné zázraky.
Později se stal symbolem českého státu.

 

 

You may also like...