Deskové hry pro prevenci rizikového chování

V rámci prevence rizikového chování jsme zakoupili dva druhy deskových her, které zábavnou formou přispějí k vyšší informovanosti dětí v oblasti prevence.

Hra Osobní bezpečí je určena pro první stupeň, tvoří ji pět deskových her, díky kterým se děti naučí bezpečnému chování, mezilidským vztahům a vyvarovat se sociálně patologickým jevům.

Druhá hra, Cesta labyrintem města,otevírá prostor pro diskuzi nad tématy rizikového chování (šikana, drogy, poruchy příjmu potravy, extremismus, alkohol), posiluje sociální a komunikační dovednosti dětí a byla vyvinuta týmem odborníků v oblasti primární prevence rizikového chování.

 

Tento projekt byl financován Statutárním městem Zlín a my děkujeme za tuto dotaci a doufáme, že děti se při hře nejen dobře pobaví, ale také získají další kompetence v oblasti rizikového chování

 

You may also like...