Informace k předpokládanému provozu škol od 10. 5. 2021 (pro 1. i 2. stupeň)

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci,

zasíláme Vám předběžné informace o organizaci postupného návratu žáků 2. stupně do školy. Stejně jako třídy 1. stupně budou také žáci 6. – 9. ročníku vzděláváni rotačním způsobem (týden prezenční výuky ve škole, týden distanční výuky doma). V případě, že ve čtvrtek 6. 5. 2021 vláda ČR potvrdí nástup žáků 2. stupně i ve Zlínském kraji, bude níže uvedený rozpis platit již od pondělí 10. 5. 2021. Aktuální informace Vám zašleme na konci tohoto týdne.

Výuka žáků 1. stupně pokračuje rotačně ve stávajícím režimu.

  • v týdnu od 10. 5. – 14. 5. se budou vzdělávat ve škole na prezenční výuce žáci 1. a 5. ročníku, žáci 2., 3. a 4. ročníku  se učí distančně doma

Výuka žáků 2. stupně začne rotačně od 10. 5. 2021 v následujícím režimu:

  • v týdnu od 10. 5. – 14. 5. se budou vzdělávat ve škole na prezenční výuce žáci 6. A, B, C, D, 7. C, D a 8. C, D (1. skupina). Žáci 7. A, B, 8. A, B a 9. ročníků (2. skupina) se učí distančně doma
  • v týdnu od 17. 5. – 21. 5. se budou vzdělávat ve škole na prezenční výuce žáci 7. A, B, 8. A, B a 9. ročníků (2. skupina). Žáci 6. A, B, C, D, 7. C, D a 8. C, D (1. skupina) se učí distančně doma

Rotační výuku ve škole vždy bude zahajovat 1. skupina v termínu, který určí vláda ČR (může tím dojít ke změně datumu nástupu).

Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu bez stěhování, včetně 0. VH.

Po celou dobu přítomnosti žáků ve škole budou dodržována veškerá epidemická opatření. Žáci jsou povinni nosit chirurgickou roušku nebo respirátor. Žáci a přicházející osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstupovat do budovy školy.

Vzhledem k omezení kontaktů bude organizován postupný příchod a odchod žáků:

1. stupeň (boční vchod)

Příchod :                                                     Odchod:

2.A                  7:40 hod.                               12:35 hod. (dle dělené výuky)

3.A                  7:45 hod.                               12:25 hod.

4.A                  7:50 hod.                               12:30 hod.

4.B                  7:55 hod.                               12:35 hod.

Příchod :                                                      Odchod:

1.A                  7:40 hod.                               12:35 hod. (dle dělené výuky)

5.A                  7:45 hod.                               12:25 hod.

5.C                  7:50 hod.                               12:30 hod.

5.B                  7:55 hod.                               12:35 hod.

 

2. stupeň (hlavní a boční vchod)

Příchod :  

hlavní vchod                                                   boční vchod 

6. A                 7:40 hod.                                  7. C (po+čt 6:50), 7.D             8:00 hod.

6. B                 7:45 hod.                                  8. C (po+st 6:55), 8.D             8:05 hod.

6. C                 7:50 hod.(po+st 6:50)

6. D                 7:55 hod.

 

7. A                 7:40 hod.                                  9. A                                           8:00 hod.

7. B                 7:45 hod.                                  9. C (st+čt 6:50)                      8:05 hod.

8. A                 7:50 hod.

8. B                 7:55 hod.

9. B                 8:00 hod.

                                                  

Příchod i odchod do školy bude pro žáky umožněn hlavním i bočním vchodem, při vstupu je nutné si dezinfikovat ruce.

Odchody žáků 2. stupně budou probíhat dle rozvrhu hodin po 4. VH–11:40, po 5.VH–12:35, v 6.VH následovně:

  1. ročníky – 13:20 hod.
  2. ročníky – 13:25 hod.
  3. + 9. ročníky – 13:30 hod.

V provozu je také školní jídelna.

Testování

Žáci 1. stupně a zaměstnanci školy budou povinně testováni 1x týdně neinvazivními antigenními testy samoodběrem, a to v pondělí, nebo první den po příchodu do školy. Žáci 2. stupně budou povinně testování 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Povinné testování se netýká žáků na individuálních konzultacích, týká se však žáků při skupinových konzultacích.

Byl-li žák pozitivně testován, žádáme zákonné zástupce o dodání potvrzení od lékaře s datem pozitivního testu.

 Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování.

You may also like...