Desatero pro primární prevenci

Naše škola se zapojila do celostátního programu podporovaného MŠMT s názvem Desatero pro primární prevenci.

Jedná se o seriál deseti videoklipů v délce 8-12minut, které jsou provázané s elektronickými kvízy a které reflektují klíčová témata jako jsou šikana, alkohol, tabák, drogy, poruchy přijmu potravy apod. Tato videa učitelé vhodně zakomponovali do výuky svých předmětů, které mají tato témata v náplni učiva. Jedná se převážně o předměty Výchova k občanství, Výchova ke zdraví, Přírodopis a Chemie.

Věříme, že touto poutavou formou přispějeme k předcházení  rizikového chování na naší škole.

You may also like...