Jsme tým!

 

S přechodem na prezenční výuku už ke konci minulého školního roku bylo ve třídách znát, jak se distanční výuka neblaze podepsala na sociálních vztazích ve třídách. Proto začátkem letošního školního roku jsme kromě tradičních adaptačních pobytů pro žáky 4. a 6. ročníku připravili ve spolupráci se společností Tokaheya Holešov projekt s názvem Jsme tým! Třídy v krásném prostředí parku u holešovského zámku postupně absolvovaly čtyřhodinové zážitkové program zaměřený na budování bezpečného klimatu ve třídě a zúčastnili se ho žáci pátých, se dmých a osmých tříd.

Poděkování patří Statutárnímu městu Zlín a Klubu rodičů při ZŠ E. Zátopka Zlín díky jejímž dotacím se tyto aktraktivní programy mohly dětem poskytnout bezplatně.

You may also like...