JMENOVÁNÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Od 1. 8. 2022 byla na pracovní místo ředitelky Základní školy Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvkové organizace jmenována paní PaedDr. Miroslava Horníková. Rada města Zlína rozhodla o jmenování svým usnesením č. 46/12R/2022 v...