JMENOVÁNÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Od 1. 8. 2022 byla na pracovní místo ředitelky Základní školy Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvkové organizace

jmenována paní PaedDr. Miroslava Horníková.

Rada města Zlína rozhodla o jmenování svým usnesením č. 46/12R/2022 v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

You may also like...