Školní psycholog

Na Základní škole Emila Zátopka Zlín působí psycholožka Mgr. Marcela Křenovská, Ph.D. . Cílem aktivity je poskytnout personální podporu – školního psychologa – základní škole, která začleňuje do vzdělávání žáky se speciálními vzdělávacími potřebami....