Adaptační kurz 4.A

Dvoudenní adaptační kurz v prostředí Hostýnských vrchů byl pro žáky 4.A a jejich třídní učitelku jedinečnou příležitostí k vzájemnému poznání a k vytvoření přátelských vztahů. Společný čas jsme naplnili aktivitami na seznámení, pohybovými hrami v přírodě, bohatým večerním programem a turistickým pochodem v okolí Tesáku. Celému kolektivu přejeme mnoho dalších pozitivních zážitků i z prostředí školních lavic.

You may also like...