Ředitelské volno 18. 11. 2022

VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO DNE ŘEDITELKOU ŠKOLY

Ředitelka školy vyhlásila podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 

 volný den pro žáky – pátek 18. 11. 2022

 

Volný den byl vyhlášen ze závažných technických důvodů (oprava elektroinstalace v hlavní rozvodné skříni na základě revize zařízení).

V provozu nebude ani školní družina.

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni oznámením v elektronické žákovské knížce dne 1.11.2022. Vyhlášení je také umístěno na obou vstupních dveřích a vývěsce školy. Dálkový přístup k podrobnějším informacím je umožněn na www.zsezzlin.cz.

O vyhlášení volného dne informovala ředitelka školy zřizovatele osobně i elektronickou poštou.

 

Ve Zlíně 31.10.2022                                                  PaedDr. Miroslava Horníková

ředitelka školy

 

You may also like...