Vánoční sportovní den 7. A

Vánoční sportovní den 7. A

Vloni nás omezovala nejrůznější hygienická opatření, tak jsme se rozhodli letošní čekání
na Ježíška zkrátit a zpestřit zábavným dnem v Galaxii. Po dovádění na různých atrakcích následoval na podnět školní preventistky organizovaný program, jehož cílem bylo stmelení kolektivu a prohloubení efektivnějších komunikačních dovedností, k čemuž adventní období přímo nabádalo.
Třída byla rozdělena do dvou soutěžních týmů. Jednotlivé úkoly prověřily soudržnost kolektivů, schopnost koncentrace i pohybové schopnosti a fyzickou zdatnost každého člena týmu.

Hana Kovaříková

 

You may also like...