2022/2023 – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY pro školní rok 2023/2024

Podklady pro tisk přihlášky odevzdejte výchovné poradkyni
nejpozději do 10.2.2023.

 

Kam na školu ve zlínském kraji

Podklady pro tisk přihlášek

Do prvního kola přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Týká se to i žáků 5. a 7.tříd, kteří se budou hlásit na víceletá gymnázia. Přihlášky se podávají přímo řediteli střední školy. Do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30.11.2022, do ostatních oborů do 1.3.2023. Do uvedeného termínu musí být přihlášky odevzdány na příslušné střední škole.

Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2023-2024 jednotné přijímací zkoušky

Ve školním roce 2022/2023 proběhnou opět přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání, včetně Gymnázia se sportovní přípravou formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jehož realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).  Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Termíny přijímacích zkoušek

1. termín

  • čtvrtek 13.4.2023 pro čtyřleté obory vzdělání
  • pondělí 17.4.2023 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín

  • pátek 14.4.2023 pro čtyřleté obory vzdělání
  • úterý 18.4.2023 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termíny

1. náhradní termín

  • středa 10. 5. 2023

2. náhradní termín

  • čtvrtek 11. 5. 2023

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny v níže uvedené prezentaci

Prezentace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2023/2024     (zdroj www zkola.cz)

Informace k přijímacímu řízení

ZKOLA – (Informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje)

You may also like...