Poděkování dárcům

Děkujeme všem dárcům, kteří pomohli zajistit výhry pro hru o ceny na ples ZŠ Emila Zátopka, jenž se konal 25.3.2023 v Interhotelu Zlín. Této pomoci si velmi vážíme.

VĚCNÝ DAR:

Vičíkovi, Vybíralovi,Kozubíkovi, Blažkovi, Burešovi, Pavelkovi, Staňkovi, Mojžíšovi, Kuželovi, Skácelovi, Benešovi, Peprníčkovi, Ambrožovi, Tomášovi, Bělíčkovi, Drchámkovi, Krupilovi,  Krupovi, Keňovi, Klimkovi, Hošťovičtí, Schmidtovi, Dorotíkovi, Blažkovi, Svobodovi, Haluzíkovi, Žákovi, Sedláčkovi, Janebovi, Žaludkovi, pan učitel Bartoš, pan ředitel Bielka, paní zástupkyně Bublíková, pan učitel Česnek a paní učitelka Mrkvičková

FINANČNÍ DAR:

Chmelovi, Bahulovi, Smolkovi, Valovi, Vyoralovi, Bělíčkovi, Krištofovi, Bajzovi, Halbsgutovi, Lhotovi, Hladcí, Bezděkovi, Březovjákovi, Hanáčkovi, Hustí, Machovi, Kroupovi, Slezákovi, Vajsnerovi, Zvonkovi, Hrdličkovi, Freundovi, Kopečkovi, Kučerovi, Dolanští, Žákovi, Šímovi, Valovi

A TAKÉ TĚM, KTEŘÍ PŘISPĚLI CENOU V ROCE 2020, KDY MUSEL BÝT PLES ZRUŠEN /ceny, které neměly prošlou záruční lhůtu, byly v letošní hře o ceny rovněž použity/

Čablovi, Stopovi, Čechovi, Chmelovi, Šenkeříkovi, Žůrkovi, Pavelkovi, Vičíkovi, Rajnochovi, Hobzovi, Svobodovi, Kozubíkovi, Stiborovi, Mazurovi, Palánovi, Venení, Teplí, Ambrožovi, Gistrovi, Mlčůchovi, Holí, Fajkusovi, Stopovi, Burešovi, Zábojníkovi, Polanští, Mojžíšovi, Kosovi, Pravdovi, Vaculíkovi, Gábovi, Šnédarovi

You may also like...