Totemy – 8. ročníky

Už máme prázdninové téma Indiáni a s nimi různou symboliku, reliefy a postavy vytesávané do kmenu. Ty jsou v řadě případů obestřené pro naší součastnost určitým tajemstvím. Abychom se aspoň trošku přiblížili struktuře dřeva, použili...