8C – Preventivní program zaměřený na posílení a podporu vztahů v kolektivu.

Preventivní program zaměřený na posílení a podporů vztahů v kolektivu.

Program pro hokejisty 8.třídy proběhl ve čtvrtek 1.června 2023 a rozšířil nám tematiku sebehodnocení a sebedůvěry, kterou zrovna v hodinách probíráme. Po představení lektora a nabídky služeb Unie Kompas následovaly speciální techniky, aktivity a hry zaměřené na prevenci šikany ve třídě – cílem byla podpora pozitivních vztahů, společný zážitek třídy u společných her a možnost prohloubení vzájemné komunikace žáků o vztazích mezi sebou.

Po úvodních ice-break hrách, jejichž úkolem bylo snížení a odstranění obav, lektor zařadil postupně i techniky na stmelení kolektivu, zejména pak hru‚ „Skupinové žonglování“, která prověřila spolupráci, šikovnost, vzájemné naladění spolužáků i pozornost. V následném rozboru se žáci s lektorem věnovali jednotlivým situacím, které se odehrály v rámci hry a které kopírovaly vzorce chování, běžně užívané v rámci dění ve třídě. Přitom si mohli žáci říci, jestli jsou tyto situace pro ně žádoucí nebo ne.

V rámci závěrečné zpětné vazby se vyjadřovali osmáci k tomu, jak společný čas her, aktivit a povídání prožili. Shodli se vesměs na tom, že byl program pro ně přínosný, protože mohli společně prožít něco jiného než jen školu, mohli si „zablbnout“ a zároveň se o sobě vzájemně dozvědět něco nového.

Mgr. Monika Vybíralová

 

You may also like...