Cesta k finanční gramotnosti – 8. ročníky

Jak představit dlouhodobé investování vašim dětem: Cesta k finanční gramotnosti skrze zábavné lekce o penězích

Doba se mění a naše děti také! Proto bylo cílem naší přednášky v 8 ročnících pomoci se adaptovat a ukázat metody,  jak vést děti k finanční zodpovědnosti Vstup lektora Bc. Petra Žůrka ( obchodního ředitele Zlatých rezerv Zlin ) byl úvodem do problematiky letos nového předmětu. Objasnil nám, proč a v čem je vhodné posouvat finanční myšlení a jak se bránit rafinovaným útokům finančních podvodníků a chránit si osobní informace. Děti si povídaly o současném přístupu k finanční problematice, rodinném rozpočtu a jak to vidí ony samy. Zkrátka „plavali jsme na chvíli ve vodách finančního světa“. Využili jsme také možnosti, jak se připravit na budoucnost a hlavně, jak se naučit hospodařit s penězi. :-)

         Nejzajímavější byl závěr, kde jsme se dozvěděli, že současný moderní a globalizovaný svět, lze charakterizovat slovem VUCA ( zkratka anglic. slov Volatility, Unsertainty, Complexity a Ambiquity )česky nestálost, nejistota, složitost a nejednoznačnost, což přináší výzvy, se kterými se musíme všichni potýkat a s finanční gramotností to zvládneme lépe.
                                                                                                                                                                  Monika Vybíralová

You may also like...