Termíny jednotné přijímací zkoušky na SŠ 2023/2024

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na
dny:
1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech

od 15. ledna do 31. ledna 2024.

V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech

od 2. ledna do 15. února 2024,

tento obor vzdělání však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

 

Ing. Alice Ernestová

T: 778 774 511

E: ernestova@zsezzlin.cz

 

You may also like...