Důležité! Měníme školní informační systém (elektronická žákovská knížka)

Od středy 13. 9. měníme školní informační systém (elektronická žákovská knížka, třídní kniha, evidence…), přecházíme na Edupage. Přihlašovací stránka systému je na zsezzlin.edupage.org Přístupové údaje k rodičovským účtům spolu s odkazem na vytvoření/změnu hesla...