Důležité! Měníme školní informační systém (elektronická žákovská knížka)

Od středy 13. 9. měníme školní informační systém (elektronická žákovská knížka, třídní kniha, evidence…), přecházíme na Edupage.

Přihlašovací stránka systému je na zsezzlin.edupage.org

Přístupové údaje k rodičovským účtům spolu s odkazem na vytvoření/změnu hesla jsme rozeslali z Edupage na emailové adresy, které jste nám poskytli.

Žáci dostanou přístupové údaje ke svým účtům od svých třídních učitelů.

Návody pro rodiče najdete na help.edupage.org.

Nejpohodlnější ovládání nové elektronické žákovské knížky a komunikaci s učiteli poskytuje aplikace pro mobilní telefony, která notifikacemi okamžitě oznámí každou informaci od školy nebo učitele, novou známku atd.

Jakékoli dotazy, nejasnosti, technické problémy vyřeší správce IT Stanislav Gerich. Kontaktujte jej nejlépe zprávou v Edupage (nejrychlejší reakce), emailem na it@zsezzlin.cz, případně volejte na 608 676 987.

Věříme, že změna systému přispěje k přehlednějším informacím a lepší komunikaci pro rodiče, žáky i učitele.

Vít Bielka
ředitel školy

You may also like...