Veletrh práce a vzdělávání

Akce se uskuteční 1. listopadu 2023 od 9:00 do 19:00 hodin v prostorách Kongresového centra ve Zlíně.

Tato akce má žákům základních škol a jejich rodičům pomoci při volbě vzdělávací dráhy a v orientaci mezi středními školami Zlínského kraje, a to v souvislosti s aktuálními potřebami trhu práce a jeho klíčovými profesemi.

Zúčastní se také zaměstnavatelé, kteří se středními školami spolupracují a poskytují absolventům pracovní uplatnění.

 

You may also like...