Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

V úterý 28. 11. 2023 proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 18 žáků z 8. a 9. ročníků. Tematickým zaměřením letošního 53. ročníku byl „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.“

Do dalšího okresního kola, které se uskuteční v polovině ledna, postupuje vítěz školního kola.

Výsledky: 1. místo – Marek Jonáš z 9. C , 2. místo Jakub Škrip, 3. místo David Kozubík 8. A.

Vítězům blahopřejeme a všem řešitelům děkujeme za účast.

Mgr. Hana Kovaříková

You may also like...