Author: hradilova

Jsme tým!

  S přechodem na prezenční výuku už ke konci minulého školního roku bylo ve třídách znát, jak se distanční výuka neblaze podepsala na sociálních vztazích ve třídách. Proto začátkem letošního školního roku jsme kromě tradičních...

Adaptační pobyty

V září a říjnu se tradičních dvoudenních adaptačních pobytů zúčastnili žáci 4. a 6. ročníků se svými třídními učiteli. V krásném okolí Hostýnských vrchů, v chatě Pod Tesákem, pod vedením Mgr. Petry Bradáčové nebo...

Desatero pro primární prevenci

Naše škola se zapojila do celostátního programu podporovaného MŠMT s názvem Desatero pro primární prevenci. Jedná se o seriál deseti videoklipů v délce 8-12minut, které jsou provázané s elektronickými kvízy a které reflektují klíčová témata...

Využití optických klamů ve filmu a fotografii

Dne 24.6. se žáci třídy 9.A  zúčastnili projektového dne v Praze. Prvním cílem bylo Muzeum Karla Zemana na Kampě. Zde se žáci blíže seznámili se životem a dílem tohoto proslulého režiséra, měli možnost stát...

Dětské centrum Zlín, p.o, nabízí pomoc v krizových situacích

Doba pandemie, lockdown, distanční výuka může v rodinách způsobovat hodně problémů, proto Dětské centrum Zlín nabízí profesionální odbornou pomoc v krizových situacích. Zdejší odborníci pracují nejčastěji s tématy: osamělost, úzkost, deprese, šikana, sebepoškozování, rodinné spory a další....

Recept na dobré známky

Chcete mít bezpracně výborné známky? Není nic jednoduššího! Zkuste si uvařit kouzelný lektvar, který pro Vás na půdě starého domu objevila, přeložila a  přepsala v rámci slohového výcviku / popis pracovního postupu/ Anička Čablová...

Vánoční dárek

V loňském roce si naše škola připomněla 90 let od svého vzniku. Bohužel coronavirová opatření zasáhla i naše plány na oslavy a my jsme mohli uskutečnit jen některé z plánovaných akcí. Jsme velmi rádi, že...

Deskové hry pro prevenci rizikového chování

Deskové hry pro prevenci rizikového chování

V rámci prevence rizikového chování jsme zakoupili dva druhy deskových her, které zábavnou formou přispějí k vyšší informovanosti dětí v oblasti prevence. Hra Osobní bezpečí je určena pro první stupeň, tvoří ji pět deskových...

Projekt Úsměv do schránky

Žáci 8.A a 7.B se v rámci distanční výuky zúčastnili charitativního projektu Úsměv do schránky, který měl za cíl potěšit, povzbudit obyvatele domů pro seniory, kteří se v době koronavirové krize nemohli setkávat se...