Category: Aktuality

Zahajovací třídní schůzky

Vážení rodiče, v pondělí 18. září 2023 se konají od 16. hodin třídní schůzky v kmenových třídách. Výbor Klubu rodičů se sejde na 15:30 hodin v kanceláři ZŘ M. Horníkové. Jednání nově zvolených třídních...

Cesta k finanční gramotnosti – 8. ročníky

Jak představit dlouhodobé investování vašim dětem: Cesta k finanční gramotnosti skrze zábavné lekce o penězích Doba se mění a naše děti také! Proto bylo cílem naší přednášky v 8 ročnících pomoci se adaptovat a...

Začátek nového školního roku

Milí žáci, vážení rodiče, krásné dva měsíce prázdnin jsou téměř u konce. Věříme, že jste si je všichni užili, zažili spoustu krásných společných chvil a dobrodružství, a načerpali mnoho sil do blížícího se nového...

Poděkování za finanční dar

Dne 29. 6. proběhlo na Malé scéně Zlín tradiční rozloučení s žáky 9. ročníku, které bývá vždy dojemné, plné emocí, loučení, ale i nových očekávání. Velmi nás těší finanční dar pana Rudolfa Pečeni Klubu...

Informace pro nové žáky

Vážení rodiče, chtěli bychom Vás informovat, že naše škola vydává svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák (není pro žáky povinný). Co přináší ISIC Školák vydaný přes naši školu? Funguje nebo může fungovat jako...

Poděkování a přání na prázdniny

Vážení rodiče, milí žáci, děkujeme za podporu, spolupráci a trpělivost v průběhu celého školního roku. Žákům děkuji za snahu a zodpovědnost, s jakou většina ke vzdělávání přistupovala. Všem deváťákům držíme palce, aby ve svém...

A big, enormous turnip

Pohádka O veliké řepě v podání žáků 6.A Naši šesťáci jsou již zdatnými angličtináři, ale zahrát pohádku v angličtině byla pro ně nová výzva. Zkoušeli a trénovali, pilovali výslovnost a také zpěv…..až nakonec mohli...