Category: Školní družina

U ševceTomáše

U ševceTomáše

Ve středu 20. února 2019 se děti z 1. a 2. oddělení zúčastnily exkurze v Obuvnickém muzeu pod názvem „U ševce Tomáše“. Hravou formou se dověděly o tradici ruční i strojové výroby bot, kdo...

Výlet do ZOO

Výlet do ZOO

V sobotu 16. února 2019 jsme se vydali na výlet do ZOO na Lešnou. V krásném předjarním počasí jsme prošli část zahrady, atrakcí byl lenochod a opičky v tropickém pavilonu Yucatan, pohráli jsme si...

IQ Play

IQ Play

V pondělí 11. února 2019 navštívilo 2. a 3. oddělení ŠD Festival IQ Play ve Zlínském zámku, který pořádala Inspirace Zlín. Děti měly k dispozici nepřeberné množství stolních her, stavebnic a výukových pomůcek, které...

Zimní vycházka

Zimní vycházka

Ve středu 30. ledna 2019 se všechna oddělení školní družiny vypravila na velkou zimní vycházku do lesa. Využili jsme napadaného sněhu a vzájemně se koulovali, házeli koulemi na cíl, dělali andělíčky a celkově si...

Olympiáda v jazyce anglickém

Ve středu 9.1. 2019 proběhlo školní kolo olympiády v jazyce anglickém. Zúčastnili se ho žáci 8. a 9. tříd, celkem 19 dětí. Testovány byly tyto jazykové dovednosti: poslech neznámého textu s porozuměním, porozumění čteného...

Zpívání u stromečku

Zpívání u stromečku

V pátek 21. prosince 2018 jsme se již tradičně sešli u školního vánočního stromečku. Přečetli jsme si příběhy „Jak měl myšáček pravdu“ a „O Betlémce“, společně si zazpívali koledy, vánoční a zimní písničky, paní...

Předvánoční písničkové odpoledne

Předvánoční písničkové odpoledne

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 naši družinku navštívila hudební skupina pana Kamila Dyjáka. Tělocvična se rozezněla klávesami a houslemi, všichni zúčastnění včetně paní vychovatelek si zazpívali nejen koledy a vánoční písničky, ale i písničky...

Je nám spolu dobře

Je nám spolu dobře

Ve středu 5. prosince 2018 se děti z kroužku „Je nám spolu dobře“ pod vedením paní vychovatelky V. Bachanové vypravily na výukovou akci „Advent a příroda“. Cestou za poznáním neplánovaně potkaly Mikuláše s družinou...

Vánoční tvoření

Vánoční tvoření

V pondělí 3. prosince 2018 jsme se s dětmi a jejich rodiči sešli na tradičním Vánočním tvoření. Na začátku vystoupily se svým programem děti ze zájmového kroužku Flétnička pod vedením paní vychovatelky L. Slovákové....

Návštěva na Městské policii

Návštěva na Městské policii

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 jsme s dětmi navštívili Městskou policii na Santražinách. Věnovala se nám paní Mgr. Kamila Nováková, která dětem promítla film s dopravní tématikou. Po projekci následovala přednáška s besedou na...