Category: Výchovný poradce

Výchovná poradkyně Ing. Alice Ernestová, kabinet 511, 5. patro.
Žáci mohou výchovnou poradkyni kontaktovat kdykoliv během dne.
Rodiče si mohou domluvit individuální schůzku telefonicky nebo e-mailem:
Telefon: 577 006 447, e-mail: ernestova@zsezzlin.cz

Upozornění pro žáky 9. ročníku

Upozornění pro žáky 9. ročníku Na základě Opatření obecné povahy MŠMT zde ze dne 7. května 2021 vydaného pod č. j. MSMT-4337/2021-8 podáváme informaci žákům 9. ročníku: Uchazeč o studium na SŠ, který měl konat oba termíny přijímací zkoušky...

Přijímací řízení – upozornění

Vážení rodiče, milí žáci, v letošním školním roce se budou na středních školách konat různé formy přijímacích zkoušek. Zkontrolujte si, zda se na Vámi zvolené střední škole bude konat: JPZ (jednotná přijímací zkouška), ŠPZ (školní přijímací zkouška)...