Category: Kariérový poradce

Kariérová poradkyně Ing. Alice Ernestová, kabinet 511, 5. patro.
Žáci mohou kariérovou poradkyni kontaktovat kdykoliv během dne.
Rodiče si mohou domluvit individuální schůzku telefonicky nebo e-mailem:
Telefon: 778 774 511, e-mail: ernestova@zsezzlin.cz

Veletrh práce a vzdělávání

Akce se uskuteční 1. listopadu 2023 od 9:00 do 19:00 hodin v prostorách Kongresového centra ve Zlíně. Tato akce má žákům základních škol a jejich rodičům pomoci při volbě vzdělávací dráhy a v orientaci mezi...

Upozornění pro žáky 9. ročníku

Upozornění pro žáky 9. ročníku Na základě Opatření obecné povahy MŠMT zde ze dne 7. května 2021 vydaného pod č. j. MSMT-4337/2021-8 podáváme informaci žákům 9. ročníku: Uchazeč o studium na SŠ, který měl konat oba termíny přijímací zkoušky...