Informace o zabezpečení budovy školy a používání čipů

Obecné informace o zabezpečení budovy školy a používání čipů

Budova školy je z bezpečnostních důvodů uzavřena a opatřena kamerovým systémem napojeným na Městskou policii Zlín.

1. Školní družina

Pokud žáka vede do školní družiny rodič, tento se dostane spolu s žákem do budovy na jeho čip.

Odchází-li rodič v rozmezí od 7.40 – 7.55 hodin, může použít boční vchod, který je otevřený. V případě, že není otevřený, zazvoní na „zvonek“ s nápisem NÁVŠTĚVY u hlavních dveří a bude mu umožněn odchod pracovnicemi z kanceláře. Žáci, kteří navštěvují školní družinu používají pro vstup i pro odchod výhradně hlavní vchod.

2. Vstup pro ostatní žáky

Pro vstup do školy je boční vchod otevřen od 7.40 hod. do 7.55 hod. Dveře mohou být po tuto dobu otevřeny. Při příchodu žák přiloží čip k červenému světýlku na terminálu a rozsvítí se zelené světýlko, po rozsvícení okamžitě odchází a uvolňuje místo pro dalšího.
Pokud se žák dostaví do školy dříve, než ho čip vpustí, počká v místnosti před šatnou. S dveřmi žáci nelomcují, čipy přikládají, až v době kdy mají povolený vstup dle rozpisu.

3. Odchod a příchod v průběhu vyučování (např. lékař)

Při příchodu mimo stanovenou dobu žák NEZVONÍ na kancelář,  čipuje u hlavních dveří.
Pokud žák odchází k lékaři nebo z nějakého jiného důvodu dříve ze školy, zazvoní u hlavního vchodu na „zvonek NÁVŠTĚVY“, nahlásí své jméno a třídu a bude mu umožněno školu opustit.

4. Odchod po vyučování

Při odchodu žák přiloží čip k červenému světýlku na terminálu a rozsvítí se zelené světýlko. Po rozsvícení okamžitě odchází a uvolňuje místo pro dalšího. Při hromadném odchodu žáků po vyučování může být boční vchod nechán otevřen a službu konající učitel po odchodu žáků vchod zavře.

5. Návštěva rodiče ve škole

Jestliže přijde rodič navštívit některého vyučujícího, vchází bočním vchodem přes vrátného, nahlásí své jméno a důvod návštěvy. Při odchodu ze školy zazvoní na „zvonek NÁVŠTĚVY“ u hlavního vchodu a bude mu umožněn odchod ze školy.

6. Ztráta čipu

Pokud žák ztratí čip, je povinen tuto skutečnost ihned nahlásit v kanceláři školy paní Fuglíkové a do 48 hod. si zakoupit čip nový za 200,- Kč.

7. Problémy

Při jakýchkoliv problémech s čipy  se obracejte na paní Fuglíkovou v kanceláři č. 206 nebo na telefon 577 006 430 (v dopoledních hodinách do 12:00 hod.).