KONTAKTY

 

Kancelář školy kancelář 206 577 006 430 739 562 391 skola@zsezzlin.cz
Ředitelka školy Mgr. Jana Kříčková
kancelář 208 577 006 433 krickova@zsezzlin.cz
Zástupce řed. pro 1. st. PaedDr. Miroslava Horníková kancelář 204 577 006 434 hornikova@zsezzlin.cz
Zástupce řed. pro 2. st. Mgr. Irena Bublíková kancelář 204 577 006 445 bublikova@zsezzlin.cz
Výchovný poradce Ing. Alice Ernestová kabinet 511 577 006 447 ernestova@zsezzlin.cz
Metodik prevence Mgr. Marie Hradilová kabinet 314 577 006 437 hradilova@zsezzlin.cz

 

Pedagogičtí pracovníci – 1. stupeň

Třída Učitel
Kabinet
Učebna
Telefon
Mail
1.A Mgr. Marie Lipenská 210 205 577 006 435 lipenska@zsezzlin.cz
2.A Mgr. Radka Šůstková 210 203 577 006 435 sustkova@zsezzlin.cz
3.A Mgr. Dagmar Koschatzká 210 303 577 006 435 koschatzka@zsezzlin.cz
4.A Mgr.  Simona Klepalová 311 306 577 006 438  klepalova@zsezzlin.cz
4.B Mgr. Simona Válková 311 302 577 006 438 valkova@zsezzlin.cz
5.A Mgr. Eva Krčmářová 210 305 577 006 435 krcmarova@zsezzlin.cz
5.B Mgr. Barbora Malíšková 210 408 577 006 435
maliskova@zsezzlin.cz

 

Pedagogičtí pracovníci – 2. stupeň

Třída Učitel
Kabinet
Učebna
Telefon
Mail
6.A Mgr. Hana Kovaříková 412 410 577 006 441 kovarikova@zsezzlin.cz
6.B Mgr. Martin Bartoš 406 404 577 006 444 bartos@zsezzlin.cz
6.C Mgr. Jan Česnek 406 407 577 006 444 cesnek@zsezzlin.cz
7.A Mgr. Patrik Hetmer 406 509 577 006 444 hetmer@zsezzlin.cz
7.B Mgr. Boušková Martina 314 312 577 006 437 bouskova@zsezzlin.cz
7.C Mgr. Vít Bielka 210 307 577 006 435 bielka@zsezzlin.cz
7.D Mgr. Hana Vařáková 411 405 577 006 448 varakova@zsezzlin.cz
8.A Mgr. Kateřina Hálová 314 505 577 006 437 halova@zsezzlin.cz
8.B PaedDr. Petr Tomáš 514 512 577 006 446 tomas@zsezzlin.cz
8.C Mgr. Lenka Bernátková 506 507 577 006 442 bernatkova@zsezzlin.cz
8.D Mgr. Libuše Mikulková 508 503 577 006 447 mikulkova@zsezzlin.cz
9.A Mgr. Martina Běhulová 514 503 577 006 441 behulova@zsezzlin.cz
9.B Mgr. Marie Hradilová 314 308 577 006 437 hradilova@zsezzlin.cz
9.C Mgr. Jitka Mrkvičková 508 510 577 006 443 mrkvickova@zsezzlin.cz
9.D Mgr. Miroslav Miklík 506 504 577 006 442 miklik@zsezzlin.cz

 

Pedagogičtí pracovníci 

Učitel Kabinet Telefon Mail
Mgr. Bradáčová Petra (speciální pegagog) 310 577 006 430 bradacova@zsezzlin.cz
Ing. Petr Fajkus 411 577 006 448 fajkus@zsezzlin.cz
Mgr. Stanislav Gerich 411 577 006 448 gerich@zsezzlin.cz
Mgr. Hana Chwaszczová 406 577 006 444 chwaszczova@zsezzlin.cz
Mgr. Jitka Kořístková 412 577 006 441 koristkova@zsezzlin.cz
Mgr. Alena Sýkorová 210 577 006 435 sykorova@zsezzlin.cz
Mgr. et Ing. Miroslav Pijáček 508 577 006 443 pijacek@zsezzlin.cz
Lenka Šerá (asistent pedagoga) 210 577 006 435 sera@zsezzlin.cz
Mgr. Sabina Šišková 511 577 006 447 siskova@zsezzlin.cz
Mgr. Monika Vybíralová 411 577 006 448 vybiralova@zsezzlin.cz
Mgr. Wayne Zápařka 210 577 006 435 zaparka@zsezzlin.cz
Mgr. Markéta Zvonková 412 577 006 441 zvonkova@zsezzlin.cz
Mgr. Andrea Žilková 311 577 006 438 zilkova@zsezzlin.cz

 

Školní družina

 Školní družina Telefon Mail
Stará Jitka

577 006 432

stara@zsezzlin.cz
Bachanová Vladimíra bachanova@zsezzlin.cz
Slováková Ludmila slovakova@zsezzlin.cz