KONTAKTY

 

Kancelář školy kancelář 206 778 714 206 skola@zsezzlin.cz
Ředitel školy Mgr. Vít Bielka kancelář 208 730 150 586
bielka@zsezzlin.cz
Zástupce řed. pro 1. st. PaedDr. Miroslava Horníková kancelář 204 773 907 207 hornikova@zsezzlin.cz
Zástupce řed. pro 2. st. Mgr. Irena Bublíková kancelář 204 773 907 351 bublikova@zsezzlin.cz
Výchovný poradce Mgr. Kateřina Korcová kabinet 508 778 774 508 korcova@zsezzlin.cz
Kariérový poradce
Ing. Alice Ernestová kabinet 511
778 774 511 ernestova@zsezzlin.cz
Metodik prevence Mgr. Martin Bartoš kabinet 406 778 967 406 bartos@zsezzlin.cz
Školní psycholog
Mgr. Křenovská Marcela, PhD. kabinet 310
778 716 310 krenovska@zsezzlin.cz

 

Pedagogičtí pracovníci – 1. stupeň

Třída Učitel
Kabinet
Učebna
Telefon
Mail
1.A
Barbora Kubíčková
210
203
778 714 210 kubickova@zsezzlin.cz
1.B
Gabriela Ducháčková
210
205
778 714 210 duchackova@zsezzlin.cz
2.A Mgr. Ivana Antonová 210 305 778 714 210 antonova@zsezzlin.cz
3.A Mgr. Marie Lipenská 210 303 778 714 210 lipenska@zsezzlin.cz
4.A Mgr. Simona Klepalová 311 306 778 716 311 klepalova@zsezzlin.cz
4.B Mgr. Simona Válková
311 302 778 716 311 valkova@zsezzlin.cz
5.A Mgr. Petra Vybíhalová 210 408 778 714 210 vybihalova@zsezzlin.cz
5.B
Mgr. Lenka Bernátková 506 307 778 774 506 bernatkova@zsezzlin.cz
5.C Mgr. Kateřina Korcová
508 503 778 774 508 korcova@zsezzlin.cz

 

Pedagogičtí pracovníci – 2. stupeň

Třída  Učitel
Kabinet
Učebna
Telefon
Mail
6.A  Mgr. Marie Hradilová
312 308 778 716 314 hradilova@zsezzlin.cz
6.B  Mgr. Jitka Mrkvičková
508 510 778 774 508 mrkvickova@zsezzlin.cz
7.A  Mgr. Markéta Zvonková 412 407 778 967 412 zvonkova@zsezzlin.cz
7.B  Mgr. Sabina Šišková 511 509 778 774 511 siskova@zsezzlin.cz
8.A  Mgr. Hana Kovaříková 412 410 778 967 412 kovarikova@zsezzlin.cz
8.B  Mgr. Martin Bartoš 406 404 778 967 406 bartos@zsezzlin.cz
8.C  Mgr. Jan Česnek 406 405 778 967 406 cesnek@zsezzlin.cz
9.A  Mgr. Patrik Hetmer 406 505 778 967 406 hetmer@zsezzlin.cz
9.B  Mgr. Martina Boušková
314 312 778 716 314 bouskova@zsezzlin.cz
9.C  Mgr. Miroslav Miklík
514 512 778 774 512 miklik@zsezzlin.cz
9.D  Mgr. Hana Vařáková 411 409 778 967 411 varakova@zsezzlin.cz

 

Pedagogičtí pracovníci 

Učitel Kabinet Telefon Mail
Mgr. Běhulová Martina 412 778 967 412 behulova@zsezzlin.cz
Ing. Fajkus Petr 403 608 676 987 fajkus@zsezzlin.cz
Mgr. Gerich Stanislav 403 608 676 987 gerich@zsezzlin.cz
Mgr. Chwaszczová Hana 406 778 967 406 chwaszczova@zsezzlin.cz
Mgr. Kořístková Jitka 412 778 967 412 koristkova@zsezzlin.cz
Mgr. Krčmářová Eva 210 778 714 210 krcmarova@zsezzlin.cz
Mgr. Vybíralová Monika 411 778 967 411 vybiralova@zsezzlin.cz
Mgr. Žilková Andrea 311 778 716 311 zilkova@zsezzlin.cz
PhDr. Zderčík Antonín, PhD
210 778 714 210 zdercik@zsezzlin.cz

 

Školní družina

 Školní družina Telefon
Mail
Bachanová Vladimíra – 1. oddělení
731 051 163 bachanova@zsezzlin.cz
Stará Jitka – 2. oddělení 608 677 709 stara@zsezzlin.cz
Slováková Ludmila – 3. oddělení
608 671 859 slovakova@zsezzlin.cz